Завод за културу војвођанских Русина има нови број телефона 021/ 654-6534