Biblioteka Uvod

Библиотека Заводa

Сакупљање и чување књига у Заводу за културу војвођанских Русина почело је истовремено са оснивањем Завода. Овакав однос према књизи развио се из потребе да русинска заједница формира националну библиотеку која ће сакупљати и водити рачуна о библиотечком фонду од интереса за Русине.

Завод и даље улаже напор дасе ови тренутни фонд и даље повећава са старим и новим насловима који ће по свом капацитету у будућности моћи да се назове Националном библиотеком Русина у Војводини, те прима донације и поклоне у виду публикација које се на неки начин баве русинском заједницом или мултикултуралношћу.